homeMajke Jugovića 20, 78250 Laktaši

Plivački savez Bosne i Hercegovine osnovan je 2001. godine.

Savez je nevladina, nestranačka, nezavisna, neprofitna sportska organizacija, osnovana u cilju unapređenja i razvoja plivačkog sporta u Bosni i Hercegovini. Savez djeluje na zakonit i transparentan način. Članstvo u Savezu je dobrovoljno.  

Plivački savez Federacije Bosne i Hercegovine i Plivački savez Republike Srpske imaju status udruženih članica Saveza. Savez je organizator prvenstava Bosne i Hercegovine u plivanju (ljetno i zimsko) i nastupa reprezentacija svih kategorija na međunarodnim takmičenjima, uključujući i najveća takmičenja.

Plivački savez Bosne i Hercegovine je član:

  • Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine,
  • Evropske plivačke federacije (Ligue Européenne de Natation – LEN)
  • Svjetske plivačke federacije (Fédération Internationale de Natation – FINA)

Logo PS BiH.

Plivački savez
Bosne i Hercegovine

Пливачки савез
Босне и Херцеговине

  • Majke Jugovića 20
    78250 Laktaši
  • psbih@yahoo.com