homeMajke Jugovića 20, 78250 Laktaši

Misija

Misija Plivačkog saveza Bosne i Hercegovine je da kvalitet sportskog plivanja podigne na vrhunski nivo, da poveća masovnost plivanja ravnomjerno u cijeloj državi, da utiče na izgradnju nove i poboljšanje postojeće infrastrukture za sportsko plivanje, te da Savez bude vođen na moderan i transparentan način.


Vizija

 • Vrhunski plivači(ce) u svim kategorijama imaju vrhunske uslove u Bosni i Hercegovini za razvoj svojih vještina do granica svojih plivačkih mogućnosti. Reprezentativci su birani na osnovu objektivnih normi i standarda. Pripreme reprezentacija svih kategorija su stalna praksa.
 • Naši najbolji plivači(ce) redovno učestvuju na međunarodnim takmičenjima, uključujući Olimpijske igre i Svjetska prvenstva, sa isplivanim „A“ normama, na organizovan i stabilno finansiran način.
 • Treneri su najveća trajna vrijednost našeg sporta. Savez insistira na njihovom stalnom stručnom usavršavanju, a u granicama svojih mogućnosti ih u tome podržava kroz organizovanje stručnih usavršavanja u zemlji, kroz upućivanje na stručna usavršavanja u inostranstvu i kroz druge dostupne oblike usavršavanja.
 • Savez brine o kvalitetu suđenja, kao važnom faktoru objektivnosti, fer-pleja i konkurentnosti našeg plivanja u međunarodnom okruženju. Podržavamo stručni razvoj sudija i ukljičivanje najboljih i najprednijih na liste međunarodnih sudija.
 • Savez snažno poziva na široko uključivanje u plivački sport, posebno djece, kroz uvođenje plivanja u osnovne škole i kroz promociju koncepta cjeloživotnog plivanja. Savez podržava udružene članice i klubove u njihovim aktivnostima na omasovljivanju plivanja. Pozivamo ih na aktivan pristup i kvalitetan rad.
 • Savez prati stanje postojeće infrastrukture u plivačkom sportu (opšte stanje bazena, kvalitet vode, stanje mjerne tehnike i opreme) i utiče na vlasnike da se to stanje održava u granicama standarda ili da se poboljša. Savez insistira kod organa vlasti odgovarajućih nivoa na izgradnji zatvorenih bazena za takmičarsko plivanje, posebno u gradovima koji već imaju tradiciju plivanja.      
 • Savez ima zaključen višegodišnji ugovor sa generalnim sponzorom Saveza i stabilno finansiranje. Savez ima razvijenu mrežu partnerskih odnosa sa subjektima iz svih segmenata društva (drugi sportski savezi; javni i privatni sektor; obrazovanje i akademska zajednica; zdravlje; mediji) i sa savezima drugih država. Savez ima zaključene ugovore i uređeno snabdijevanje sportskom opremom.

Logo PS BiH.

Plivački savez
Bosne i Hercegovine

Пливачки савез
Босне и Херцеговине

 • Majke Jugovića 20
  78250 Laktaši
 • psbih@yahoo.com