homeMajke Jugovića 20, 78250 Laktaši

 

Obzirom na trenutnu situaciju vezano za razvoj virusa COVID-19, Upravni odbor PS BiH daje slijedeće

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

FINA kao krovno svjetsko plivačko tijelo i FINA Komisija za sportsku medicinu prate trenutnu situaciju, broj zaraženih u pojedinim zemljama i brzinu širenja virusa. U saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom izdane su preporuke ponašanja za koje smatramo da ih se treba pridržavati.

 1. Izbjegavajte bliski kontakt s ljudima koji boluju od akutne respiratorne infekcije
 2. Redovno perite ruke, posebno nakon kontakta s drugima, uopšte podići nivo higijene kako bi se smanjila šansa za zaraze infekcijama
 3. Sve simptome respiratorne infekcije plivača/plivačica, trenera i ostalih članova kluba, da se savjesno prijave nadležnim institucijama 

UO PS BiH ističe slijedeće: 

 1. Informacije o eventualno zaraženim iz tačke 3. molimo da se odmah prijave kancelariji PS BiH radi vođenja evidencija i eventulanih postupanja.
 2. Svjesni smo važnosti olimpijske godine i svih takmičenja koja su planirana tokom ove godine, Balkanijade, EP seniora, EP juniora, Comen cup-a, SP u malim bazenima, te mogućnosti odgode takmičenja u budućnosti, te ćemo pratiti situaciju i na temelju eventualnih izmjena FINA i LEN kalendara, o istima odmah izvjestiti.
 3. PS BiH će realno procijeniti mogućnosti učestvovanja na budućim takmičenjima, kao i rokove za isplivavanje normi koji se ranije postavljeni, te se u skaldu sa razvojem situacije i ponašati, te iste po potrebi prolongirati, a posebno imajući u vidu činjenicu da su mnoga takmičenja već odložena ili otkazana.
 4. Preporučuje se svim bh.plivačkim radnicima da prate upute nadležnih organa i kriznih štabova.
 5. Trenažni proces, ukoliko je uopšte moguće, prilagoditi novonastaloj situaciji, vodeći računa o zdravlju sportista i sportskih radnika, te poštujući preporuke nadležnih tijela u BiH.
 6. O svim bitnim informacijama PS BiH će blagovremeno informisati.

Logo PS BiH.

Plivački savez
Bosne i Hercegovine

Пливачки савез
Босне и Херцеговине

 • Majke Jugovića 20
  78250 Laktaši
 • psbih@yahoo.com